Gå til hovedindholdet

Tidligere arrangementer

Forsøgsdyrenes Dag 2018

Rådet deltog i Forsøgsdyrenes dag den 24. april med en stand med information om Rådets arbejde.

Kulturnat 2017

Det Dyreetiske Råd var på Kulturnatten den 13. oktober til en snak om dyreetik og dyrevelfærd. På Rådets stand kunne man quizze om dyreetiske emner, stemme om dyreetiske spørgsmål, gætte kranier, trække vejret som fladnæset hund og høre om arbejdet i Rådet.

Dyrenes Dag 2017

På Dyrenes Dag den 7. oktober var 20 danske dyreværnsforeninger (DOSO) samlet i Århus. Her benyttede Peter Mollerup, der er formand for DOSO, lejligheden til at udbrede kendskabet til Det Dyreetiske Råd.

Dyrevelfærdskonference 2017

Det Dyreetiske Råd deltog i Videncenter for Dyrevelfærds konference den 3.-4. oktober. Konferencen var arrangeret i samarbejde med Århus Universitet og Københavns Universitet og blev afholdt på engelsk. Fokus var på markedsdrevet dyrevelfærd, velfærdsvurdering og velfærdsindeks. Rådet præsenterede en lille stand, og Rådets arbejde med konferencens emner blev beskrevet i det indsendte abstract.

Folkemødet 2017

Det Dyreetiske Råd deltog ved Folkemødet den 15.-18. juni på Bornholm i to debatter om dyrevelfærd og mærkning af fødevarer. Den ene debat var arrangeret af Coop, og her deltog Rådets formand, Bengt Holst. Den anden var arrangeret af Landbrug & Fødevarer, og her deltog både Rådets formand, Bengt Holst, og medlemmer af Rådet, Michael Nielsen og Pernille Fraas Johnsen (Pernille dog på vegne af Dyrenes Beskyttelse).

Naturmødet 2017

Det Dyreetiske Råd deltog på Naturmødet i Hirtshals den 18.-20. maj. Rådet lagde med opskæring og grill af et nyskudt rådyr op til en snak om, hvor maden kommer fra, om dyrevelfærd og om jagt. Rådet inviterede desuden til debat om rewilding som et led i Rådets arbejde med emnet. Debatpanelet bestod af Rådets formand, Bengt Holst, Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet, Claus Lind, Danmarks Jægerforbund og Inger Lund Overgaard, Dyrenes Beskyttelse. Endelig kunne man på Rådets stand teste sin viden i quizzen om dyreetiske emner, afgive sin stemme i dyreetiske spørgsmål og høre om arbejdet i Rådet. Billeder fra Rådets aktiviteter på Naturmødet kan ses på Twitter.

Forsøgsdyrenes dag 2017

Rådet deltog i Forsøgsdyrenes dag den 24. april med en stand med information om Rådets arbejde, med fokus på dyreetik, dyreforsøg og bioteknologi. 

Kvægkongressen 2017

Det Dyreetiske Råd deltog i årets kvægkongres den 27.-28. februar i Herning. Ved Rådets logo i udstillingsområdet var der mulighed for en snak om fx dyrevelfærd og kvæg. 

ViDs konference 2016

Det Dyreetiske Råd deltog ved Videncenter for Dyrevelfærds konference ”Dyrevelfærd for fremtiden” den 17. november 2016. Formanden holdt oplæg om, hvad fremtidens dyreværnslov skal kunne håndtere, og en poster præsenterede Rådets medlemmer, opgaver og aktiviteter.

Kulturnatten 2016

Det Dyreetiske Råd var på Kulturnatten 2016 til en snak om dyreetik og dyrevelfærd, smagstest af æg fra burhøns og økologiske høns og en quiz om dyreetiske emner. Se billeder fra Kulturnatten i Miljø- og Fødevareministeriet her.

100 år med dyrenes lov

Det Dyreetiske Råd arrangerede den 8. juni 2016 en konference om dyreværnsloven. Klik på overskriften for mere information om arrangementet samt fotos og præsentationer fra dagen.


MENU