Gå til hovedindholdet

Dyrevelfærd i skolen

Det Dyreetiske Råd har sammen med universiteter, interessenter og Fødevarestyrelsen udarbejdet undervisningsmateriale om dyrevelfærd til 4.-6. klasse. Arbejdet fortsætter med materiale til 7.-9. klasse. 
Læs mere om projektet, se undervisningsfilmene med Sebastian Klein og hent materialet til 4.-6. klasse.
Læs også Miljø- og Fødevareministeriets præsentation af materialet.

Vilde dyr i cirkus

Regeringen ønsker et forbud mod vilde dyr i cirkus. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har derfor anmodet Det Dyreetiske Råd om en udtalelse om de dyreetiske og dyrevelfærdsmæssige overvejelser i forbindelse med omplacering af vilde dyr, der har været holdt i cirkus. Rådet har tidligere udtalt sig om dyr i cirkus i høringssvar fra 2008 og 2003.

Hvad er rewilding?

Rewilding er en form for naturforvaltning, der fremmer udviklingen af en mere vild natur bl.a. gennem udsætning af domesticerede dyr, som fx heste og kvæg, eller vilde dyr som fx bæver og bison. Dyrene bliver i et vist omfang overladt til at klare sig selv. Det Dyreetiske Råd drøfter i øjeblikket de dyrevelfærdsmæssige og dyreetiske aspekter ved sådanne rewilding-projekter.
Rådets formand, Bengt Holst, uddyber i blogindlægget "Kan rewilding og dyrevelfærd gå hånd i hånd?".

Jagt

Læs hvad Det Dyreetiske Råd mener generelt om jagt, og om emner som fx udsætning af fasaner, anskydninger og gravjagt på ræve i Rådets Udtalelse om jagt. Læs også hvad Rådet mener om buejagt og om jagt med rovfugle.
På medlemmernes blog finder du også Jes Aagaards indlæg "Færre anskydninger tak!" og "Fasanjagt i modvind".

Hvad er Det Dyreetiske Råd?

Læs om Det Dyreetiske Råd, se hvem der er medlem af Rådet og find svar på de hyppigst stillede spørgsmål.

Hvad er dyreetik?

Hvilke forpligtelser har mennesker over for dyr, og hvad er et godt dyreliv? Læs om forskellige synspunkter, og se hvad medlemmerne af Det Dyreetiske Råd mener i notatet Dyreetik, dyrevelfærd og Det Dyreetiske Råd.

Udtalelser og høringssvar

Det Dyreetiske Råd udgiver løbende udtalelser og høringssvar om dyrevelfærd og dyreetiske emner. Du kan finde materialet her.

Malkekvæg

En række krav til hold af malkekvæg er blevet udskudt. Det Dyreetiske Råd mener, at det er skridt i den gale retning. Se Rådets anbefalinger om kobørster og andre ressourcer i stalden samt afvikling af bindestalde i høringssvarene fra 2016 og 2017. Læs også om bl.a. kælvning og afgræsning og andre aspekter ved hold af malkekøer, kalve og ungkvæg i udtalelsen om malkekvæg.
På medlemmernes blog finder du også indlæg om kvæg fra Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud: "Når ko og landmand går økovejen" og Lene Munksgaard: "Køer på græs eller ej?". 

Tag ansvar for dine dyr

Det Dyreetiske Råd opfordrer ejere af hunde, katte og andre familie- og hobbydyr til at tage ansvar for deres dyr. Det gælder både ved anskaffelsen, hold af dyret, og hvis der bliver behov for at skille sig af med det. Læs Rådets anbefalinger om hunde, katte, andre familie- og hobbydyr og farlige dyr, samt om avl, halekupering og dyrlægebehandling.
Læs også Anne Sørensen indlæg "Usund avl af familiedyr – nu er det nok!" på medlemmernes blog.

Dyreværnsloven 100 år

Gik du glip at Det Dyreetiske Råds konference om dyreværnsloven? Se materiale fra konferencen. Og læs Rådets Udtalelse om dyreværnsloven, der efterfølgende samlede op på emner som afvejning af hensyn til dyr og mennesker, hvilke dyr loven gælder for, formål med brug af dyr og forskelsbehandling af dyr.

Følg Rådet på Twitter

Du kan følge Det Dyreetiske Råd på Twitter og blive opdateret om Rådets og medlemmernes aktiviteter. De vigtigste nyheder kan du også få på mail.


MENU