Gå til hovedindholdet

Høringssvar om malkekvæg (2016)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2016 et høringssvar til forslag om ændring af loven om malkekvæg. I høringssvaret drøfter Rådet bl.a. udskydelse af...

Det Dyreetiske Råd afgav i 2016 et høringssvar til forslag om ændring af loven om malkekvæg. I høringssvaret drøfter Rådet bl.a. udskydelse af overgangsordninger principielt set, samt afvikling af bindestalde og brug af kobørster. 

MENU