Gå til hovedindholdet

Udtalelse vedrørende hold af dyr, der kan frembyde fare eller skabe frygt, eller som vanskeligt kan holdes i fangenskab på dyreværnsmæssigt forsvarlig måde (1994)

Det Dyreetiske Råd afgav i 1994 efter anmodning fra ministeren en udtalelse om privates hold af dyr som fx kvælerslanger og fugleedderkopper. I...

Det Dyreetiske Råd afgav i 1994 efter anmodning fra ministeren en udtalelse om privates hold af dyr som fx kvælerslanger og fugleedderkopper. I udtalelsen drøfter Det Dyreetiske Råd forskellige begrundelser for at regulere privates hold af disse dyr, fx sikkerhed, hvis der er tale om farlige dyr, frygt hos omgivelserne, samt muligheder for at sikre dyrenes trivsel og at tilgodese deres adfærdsmæssige behov. 

MENU