Gå til hovedindholdet

Udtalelse om dyreværnsloven (2016)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2016 en udtalelse om dyreværnsloven i anledning af 100-året for Danmarks første dyreværnslov. Set i lyset af nugældende...

Det Dyreetiske Råd afgav i 2016 en udtalelse om dyreværnsloven i anledning af 100-året for Danmarks første dyreværnslov. Set i lyset af nugældende viden og normer om hold og brug af dyr drøfter Rådet en række principielle emner, fx afvejning af hensyn til dyr vs. hensyn til mennesker, lovens afgrænsning ift. dyrearter, udviklingsstadier og grad af beskyttelse, formål med brug af dyr og forskelsbehandling af dyr.

MENU