Gå til hovedindholdet

Udtalelse om buejagt (2017)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2017 efter anmodning fra miljø- og fødevareministeren en opdateret udtalelse om buejagt (tidligere udtalelser er fra 1998...

Det Dyreetiske Råd afgav i 2017 efter anmodning fra miljø- og fødevareministeren en opdateret udtalelse om buejagt (tidligere udtalelser er fra 1998 og 1993). I udtalelsen drøfter Det Dyreetiske Råd buejagt sammenholdt med jagt med skydevåben, samt en eventuel udvidelse af buejagt til større hjortevildt. Rådets medlemmer udtrykker betænkeligheder, både af principiel karakter og i forhold til manglende viden om effektiviteten af buejagt. 

MENU