Gå til hovedindholdet

Høringssvar om uddannelseskrav (2018)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2018 et høringssvar om uddannelseskrav til besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende...

Det Dyreetiske Råd afgav i 2018 et høringssvar om uddannelseskrav til besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner. Rådet drøfter bl.a. grænserne for, hvornår uddannelseskravet skal opfyldes, forskel i uddannelsens varighed for forskellige dyrearter, samt mulighederne for at opnå dispensation, fx ved relevant erhvervserfaring.

MENU