Gå til hovedindholdet

Høringssvar om uddannelseskrav (2015)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2015 et høringssvar til en bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. for personer, der er ansvarlige for hold af landbrugsdyr....

Det Dyreetiske Råd afgav i 2015 et høringssvar til en bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. for personer, der er ansvarlige for hold af landbrugsdyr. I høringssvaret drøfter Rådet bl.a. anvendelse af kravene i forhold til besætningsstørrelse, definition af ansvarlige personer, muligheder for undtagelse fra kravene, samt kontrol af kvalifikationer.

MENU