Gå til hovedindholdet

Høringssvar om slagtning af højdrægtige produktionsdyr og heste (2012)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2012 et høringssvar til et forslag om ændring af loven om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og...

Det Dyreetiske Råd afgav i 2012 et høringssvar til et forslag om ændring af loven om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i sidste tiendedel af drægtighedsperioden. Ifølge forslaget skal der ikke længere være krav om særskilt aflivning af fostrene ved nødslagtning og lign. I høringssvaret drøfter Rådet bl.a. det faglige belæg for aflivning af fostrene ud fra en dyrevelfærdsmæssig betragtning, og den videnskabelige usikkerhed der er forbundet hermed. Rådet peger videre på et muligt dilemma i forhold til krav i dyreværnsloven, samt nødvendigheden af at tydeliggøre, hvilke metoder der må anvendes, og hvordan disse anvendes korrekt.  

MENU