Gå til hovedindholdet

Høringssvar om malkekvæg (2017)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2017 et høringssvar til forslag om ændring af bekendtgørelsen om malkekvæg. I høringssvaret drøfter Rådet bl.a. udskydelse...

Det Dyreetiske Råd afgav i 2017 et høringssvar til forslag om ændring af bekendtgørelsen om malkekvæg. I høringssvaret drøfter Rådet bl.a. udskydelse af overgangsordninger principielt set, samt krav til ædepladser og drikkekopper, brug af kobørster til ungdyr og kalve, og muligheden for at anvende kotrænere i bindestalde.

MENU