Gå til hovedindholdet

Høringssvar om dyrevelfærdsindeks (2017)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2017 et høringssvar til Fødevarestyrelsens rapport vedr. udvikling af nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin. I...

Det Dyreetiske Råd afgav i 2017 et høringssvar til Fødevarestyrelsens rapport vedr. udvikling af nationale dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin. I høringssvaret drøfter Rådet bl.a. anvendelse og fortolkning af et sådant indeks samt brugen af dette i relation til målsætninger om at forbedre dyrenes velfærd.

MENU