Gå til hovedindholdet

Høringssvar om dyreværnsloven (2015)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2015 et høringssvar til et forslag om ændring af dyreværnsloven. I høringssvaret drøfter Rådet skærpelse af straffen for...

Det Dyreetiske Råd afgav i 2015 et høringssvar til et forslag om ændring af dyreværnsloven. I høringssvaret drøfter Rådet skærpelse af straffen for overtrædelse af dyreværnsloven, muligheden for at give påbud og forbud, samt ophævelse af krav om tilladelse til at anvende æglægningsbure.

MENU