Gå til hovedindholdet

Høringssvar om antibiotika-forbrug og dødelighed (2016)

Det Dyreetiske Råd afgav i 2016 et høringssvar til en bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotika og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger. I...

Det Dyreetiske Råd afgav i 2016 et høringssvar til en bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotika og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger. I høringssvaret drøfter Rådet brug af antibiotika til dyr, herunder også nødvendigheden af forebyggende tiltag og brug af antibiotika til andre dyr end kvæg og svin. Rådet drøfter endvidere brugen af grænseværdier for dødelighed.

MENU