Gå til hovedindholdet

Konference den 8. juni – tilmeldingen er åben

Kom til konference sammen med Det Dyreetiske Råd: 100 år med dyrenes lov – udvikling, udfordringer og nye veje frem

Publiceret 8. marts 2016

 

Dyreværnsloven fylder 100 år i år. Det Dyreetiske Råd arbejder på en udtalelse om loven og inviterer til et eftersyn. Er loven tidssvarende, og hvilke udfordringer møder loven og dyrene i dagens samfund? Kom og deltag i en åben debat med fagfolk, beslutningstagere og medlemmer af Det Dyreetiske Råd. Og bidrag til at udvikle synet på dyr og deres vilkår – uanset hvilken rolle de spiller i menneskers liv.

Konferencen stiller skarpt på den udvikling, som loven og dyrene såvel som samfundet har været igennem: Er dyreværnsloven tidssvarende set i lyset af den viden og de normer, der er fremherskende i dag? Hvad skal formålet være med fremtidens dyreværnslov – hvad skal den kunne?

Konferencen afholdes onsdag den 8. juni 2016 kl. 9.00-17.00 i Festsalen på Københavns Universitet. Konferencen er for alle, og det er gratis at deltage – tilmelding er dog nødvendig. Der er et begrænset antal pladser, og de besættes efter ”først-til-mølle”-princippet. Tilmeldingen lukker senest den 22. maj 2016.

Nærmere information om program og tilmelding findes på Det Dyreetiske Råds hjemmeside www.detdyreetiskeraad.dk 


MENU